OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 08.12.2020 21:51:41 

Snívajte svoj sen - s mojím čajom každý deň...

DULA

informácie o tom, kto to je, čo robí a čo od nej môžete očakávaťich zoznam je na webe

                                ...DULA...

Mnohé budúce maminy (najmä prvorodičky) majú z pôrodu strach. Žena,ktorá ide do pôrodnice druhý či niekoľký krát už síce vie,čo môže očakávať,ale aj tak po predchádzajúcich skúsenostiach by privítala podporu...niekedy to ženy riešia prítomnosťou manžela pri pôrode,inokedy si pozvú mamu,sestru,sesternicu či kamarátku ...no niektoré aj ženu,ktorej sa hovorí DULA...

Pocit vzájomnej súdržnosti či podpory je dôležitý.A pri dule je jeden bonus navyše: je to osoba,ktorá "vie" ...

KTO JE DULA

Múdry internet nám poskytne definíciu:„Dula“ je starý grécky názov, označujúci špeciálne vyškolenú ženu, ktorá poskytuje starostlivosť ženám počas tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia.
Jej hlavnou úlohou je nielen ženu do pôrodnice sprevádzať (v niektorých krajinách je možná jej prítomnosť aj počas domáceho pôrodu), ale ide hlavne o podporu: fyzickú,psychickú,emocionálnu .... to znamená,že okrem povzbudivých slov vám dula správnym spôsobom vie pomôcť pri relaxácii, dýchaní, masážami zmierni bolesti, vie komunikovať s personálom aj s vašou rodinou ...je to druhá časť rodičkinej duše :-D. Ak je so ženou v pôrodnici aj partner (niektoré nemocnice s tým nemajú problém),pomáha aj jemu .... predsa len,aj pre partnera to je "zážitok" a niekedy ťažký...
Po pôrode vie žene-matke pomôcť s dojčením či starostlivosťou o dieťa ... v minulosti to boli "ženské sestry" a pred nimi tzv.babice,ktoré mali túto úlohu.... dula nie je zdravotnícky pracovník,ani pôrodná asistentka (aj keď niektoré pôrodné asistentky dulami sú). No ani v tomto prípade nezasahuje do zdravotníckej starostlivosti personálu o rodičku. Jej starostlivosť je doplnková, dáva pocit bezpečia nielen matke a prichádzajúcemu človiečiku,ale aj (prítomnému) patnerovi.O to viac,ak ten k pôrodu nemôže (či nechce) prísť.Podstatnou časťou jej práce je "byť na jednej vlne" s matkou a partnerom, byť komunikačným kanálom,lebo má za úlohu prispieť k duševnej aj telesnej pohode matky aj bábätka.
Nie je jedno,akým spôsobom dieť príde na svet ... ani z fyziologického,ani citového hľadiska. Či žena rodí bežným spôsobom alebo cisárskym rezom,či je pôrod "rýchlovka" alebo niekoľkohodinový maratón,má svoj vplyv na procesy v tele oboch zúčastnených: matky aj dieťaťa.A o citovom pripútaní,stave a následnom živote už ani nehovoriac ...
   
No ak si myslíte,že dňom pôrodu práca duly začína aj končí,mýlite sa ... Ak žena "ostane v očakávaní",má svoje predstavy  priebehu tehotenstva aj pôrodu ... niekedy však očakávania a realita sú dve veci.Preto už na začiatku tehotenstva dula vie žene poradiť,podporiť, podať správne informácie.Čím bližšie k pôrodu,tým adresnejšie a konkrétnejšie na jej sizuáciu. S dulou máte možnosť prebrať všetko,čo si želáte či neželáte,pomôže vám zostaviť tzv.pôrodný plán a ak ide s vami do nemocnice,koriguje vaše predstavy s vzniknutou situáciou. Do pôrodu nezasahuje,ale viem prijateľným spôsobom vysvetliť rodičke či partnerovi postupy,ktoré lekári navrhujú či s postupujúcim pôrodom nasledujú. Pôrodom však jej starostlivosť nekončí. Poskytne vám podporu,pomoc aj starostlivosť v nasledujúcich hodinách či dňoch a ak potrebujete,skontaktuje vás aj s laktačnou poradkyňou.
Je štatisticky dokázané,že prítomnosť duly znižuje počet cisárskych rezov (sekcií) o 50%, skracuje fázu "otvárania"=  teda prvú dobu pôrodnú takmer o štvrtinu. Použitie liekov ako oxytocín je nižší cca o 40% a liekov proti bolesti či epiduránych anestézií viac ako o tretinu. Znižuje sa aj riziko tzv.kliešťových pôrodov. Starostlivosť duly o matku a jej dieťa sa podstatným vplyvom podpisuje aj na samotnom akte dojčenia či (ne)prítomnosti popôrodných depresií,čo výrazne pomáha nielen matkám,ale aj deťom či celým rodinám .(Tieto údaje sú publikované v štúdii O význame duly M.Klaus,J.Kennel:Mothering the Mother,publikovanej v r.1993

        PONUKA  DULY

Takže,ak máme pár vetami zhrnúť,čo dula ponúka,ide o : psychickú podporu v tehotenstve,pri pôrode ale aj v šestonedelí. Pripraví s vami pôrodný plán, je počas celého pôrodu s rodičkou, viem pomôcť bezpečnými úľavovými metódami pri tíšení bolestí, uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi rodičkou . personálom - rodinou. Vie správne podať všetky informácie potrebné pre rozhodnutia ženy pri pôrode a po ňom.Pomáha zabezpečiť podporu partnera a rodiny v období pôrodu aj šestonedelia.Pomáha s odovzdávaním skúsenstí so starostlivosťou o bábätko,kojením .

Nestačí pri pôrode otecko? Je dula jeho náhradou?

Dula v žiadnom prípade nechce ani nemôže suplovať úlohu otca /partnera pri pôrode, nechce ho nahradiť či vytlačiť.Práve naopak,mnohí otcovia popisujú prítomnosť duly ako "oslobodzujúci element",pretože na partnerov najviac pri pôrode tlačíme (fyzicky aj emocionálne).Okrem zdravotníckeho personálu bez prítomnosti duly si toho "zlízne" od ženy-rodičky najviac ... Vždy predsa očakávame,že človek,ktorý bude s nami vo chvíli zrodenia ďalšieho života bude nielen tam,ale bude aj vedieť,čo má robiť... je jasné,že skutočnosť je iná.Aj keď partner absolvuje prípravu na pôrod,prostredie,samotný akt pôrodu,citová zainteresovanosť ...to všetko z neho spraví bezmocnú figúrku.Ako keby laikovi dali do rúk pravidlá cestnej premávky,ukázali mu na obrázku auto,posadili ho doň a bez prípravy chceli od neho,aby vás dopravil z miesta X na miesto Y krížom cez preľudnené mesto ....Netreba zabúdať,že partner má právo báť sa o milovanú osobu a že aj oni potrebujú podporiť ... Čím je muž-pertner pokojnejší,uvoľnenejší,tým viac podpory môže poskytnúť svojej partnerke.

Na čo je dula na pôrodnici, keď je tam zdravotnícky personál?

 Mamičky, ktoré sa rozhodnú mať pre dulu pri pôrode chcú mať svojho "spojenca", "komunikátora", "hovorcu" či podporu v akomkoľvek zmysle.Tým,že väčšina žien si nájde "svoju" dulu počas tehotenstva,má možnosť spoznať jej osobnosť.Stretávajú sa,rozprávajú sa,preciťujú potreby,pocity a istoty.Keďže väčšina dúl sú samé matkami,vedie pochopiť všetko: od bolesti,cez obavy,strach,neistotu aj šťastie.Snažia sa poskytnúť budúcej matke bezpečnú náruč,pohodlie a istotu.Vedia dodať správnu dávku nehy,povzbudenia či samotnej materskej starostlivosti.

Sú odborne školené,vedia,čo sa z fyziologického a medicínskeho hľadiska deje.A n to sú tam odborníci=zdravtnícky personál.Výhodou duly je to,že sa môže počas celého pôrodu sústrediť výhradne na matku,jej dieťa a ich potreby.Bez toho,aby musela riešiť zložité medicínske rozhodnutia týkajúce sa zdravotného stavu.Keďže aj lekári a sestry sú len ľudia,obvykle nemajú na starosti jedinú osobu ... musia sa venovať tak zdravotníckej ako aj administratívnej činnosti (vypĺňanie doklad pred a po pôrode tiež zaberá čas), riešia sa nielen akútne stavy,ale aj bežné veci na oddelení,sú obmedzovaný službami a akokoľvek chcú,nemôže sa venovať jedinej osobe: rodičke a jej bábätku počas celej doby pôrod

  

Prístup personálu k dule

 Mnohí ľudia si myslia,že dula sa stará zdravotníkom do ich práce,preto budú nepriateľskí voči jej prítomnosti.Ide o pomerne častý omyl. Dula nie je zdravotnícky pracovník a preto neurčuje diagnózy,nerobí lekárske rozhodnutia a tým nijakým spôsobom nezasahuje do pôrodných činností.Dula síce musí absolvovať pre získanie certifikátu školenia a prax,kde získa vedomosti o fyziologickom pôrode,najbežnejších zásahoch v prípade pôrodných komplikácií,ale je to z dôvodu,aby vedela matke a partnerovi vysvetliť situáciu,prekonať strach a obavy a pomohla im v správnom rozhodnutí.Určite si sami spomeniete na nejakú situáciu,kde vám lekár povedal diagnózu a vám vystúpil na čelo studený pot,pred očami prebehol film s hrôzostrašným koncom...a nakoniec všetko bolo inak.Dula laikovi povie všetko zrozumiteľnou rečou,nie vedecky ...a vy sa bez neistoty môžete sústrediť na pôrod...

Po pôrode sa zrazu všetko točí okolo bábätka ...väčšina oteckov sa zúčastňuje na prvom umývaní,vážení,meraní ...a dula je tu pre matku.Plní jej želania a hlavne chváli a upokojuje. Aj žena je zvedaá,čo sa aktuálne deje s jej dieťaťom - preto opäť vysvetľuje,pomáha (napr.aj s prvým priložením) a teší sa z novej rodiny.

 

 Povie mi dula,čo mám robiť? 

Dula nikdy nevnucuje  žene,čo má robiť.Matke či partnerovi podá informácie=objektívne,podstatné,na základe ktorých sa môžu sami rozhodovať. Pomáha hľadať odpovede a riešenia pre vzniknutú situáciu.Absolútne rešpektuje ženu a jej želania,nevnucuje svoje názory,riešenia,neposudzuje,neodsudzuje,nehodnotí a to ani vtedy,ak s nimi vnútorne nesúhlasí.Rešpektuje.

 

Čo pri cisárskom reze?

Väčšina žien prejde aj v procese prípravy na cisársky rez klasickou prvou dobou pôrodnou ... A preto ak sa rozhodujete pre dulu,buďte si istá,že vám pomôcť dokáže.Bude vašou bútľavou vŕbou a bude mať dostatok pochopenia (bez hodnotenia!) v každej situácii… a opäť: po pôrode bude tá,ktorej bude záležať na vašich pocitoch či stave ... tak,prečo nie ? :-D

 

 

ospravedlňte prosím naše nedokonalé stránky.... SME EŠTE V PROCESE BUDOVANIA::::